Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DOĞANŞAR

 
COĞRAFİ KONUMU
Sivas’ın Kuzeyinde kalan Doğanşar’ın Yüzölçümü 565 Km2, rakımı 1335 metredir. İlçenin merkez nüfusu 4.004 Köylerinin nüfusu 2.310 olup, toplam nüfusu 6.314’dür. Dağlık bir arazı yapısının hakim olduğu ilçede yaylalar büyük bir alanı kaplamaktadır. Bitki örtüsü Sivas ve çevresine göre daha zengindir. Çeşitli orman ve bozkırlar bulunmaktadır. İklim bakımından daha çok Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Yeşilırmağın ana kolu olan Tozanlı, İlçeden geçmektedir. Doğanşar’ın muhtelif yerlerinde göl bulunmaktadır. En önemlileri Dipsiz Göl ve Sülük Gölüdür.

TARİHÇE
Doğanşar’ın ne zaman ve kimlerce kurulduğu bilinmemektedir. Ele geçirilen kalıntılar daha ziyade Bizans dönemiyle ilgilidir.Doğanşar yöresine 1071 öncesinde alan ve çirmişliler yerleştirilmiştir.1071 sonrasında sırayla Danişmentli, Anadolu Selçuklu, Eratna ve Kadı Burhaneddin Ahmet devleti ile kızıl Ahmet’liler beyliği yönetimine girmiştir. Doğanşar, 1398 yılında Osmanlı Devletine katılmış, Timur istilası ile tekrar elden çıkmış 1424 yılında tekrar Osmanlıların eline geçmiştir. İlk defa 1482 de Nahiye olarak zikredilen Doğanşar Tokat’a bağlı idi 1870 lere doğru Sivas Merkezine, 1872 de Hafik İlçesine 1906 da Reşadiye İlçesine sonra tekrar Hafik İlçesine bağlanmıştır. 1953 Yılında Belediye teşkilatı kurulmuş Hafik ‘e bağlı bucak , 1990 yılında İlçe olmuştur

KÜLTÜR VE TURİZM

İlçede geçmişi eskiye dayanan Ulu Cami, Kale Cami ve Yeni Cami vardır. Bu camilerin yerine yenileri yapılmış olup, tarihi değerleri bulunmamaktadır. Doğa güzellikleri bakımından gezip görülecek çok sayıda yer bulmak mümkündür. Doğanşar topraklarının büyük çoğunluğunu yaylalar teşkil etmektedir. Mesire yerleri olarak; Dipsizgöl, Tozanlı Deresi ve tüm yaylalar kullanılmaktadır