Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SİVAS 1000 TEMEL ESER


       KÜLTÜREL MİRASI TESPİT VE KORUMAYA YÖNELİK YAYIN FAALİYETLERİ

1. SİVAS 1000 TEMEL ESER PROJESİ

 2005 Yılında başlayan  projemizde,  bugüne kadar yayınlanan kitaplarımız şunlardır:
      
1. Selçuklular Döneminde Sivas, Sempozyum Bildirileri 29 Eylül–01 Ekim 2005, Sivas 2006, Sivas 1000 Temel Eser No: 1, 558 sayfa, 16x24 cm.

SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ.pdf2. Osmanlı Dönemi Sivas Şehri, 
Prof, Dr. Ömer Demirel, Sivas 2006, Sivas 1000 Temel Eser No: 2, 206 sayfa, 16x24 cm.

       
       

        3. Sivas Folkloru I, II, Vehbi Cem Aşkun, Sivas 2006, Sivas 1000 Temel Eser No: 3, 430 sayfa, 16x24 cm.       
       
       4. Sıvas Meşhurları Cilt:1, İbrahim Aslanoğlu, Sivas 2006, Sivas 1000 Temel Eser No: 4,560 sayfa, 16x24 cm.       

       5. Sıvas Meşhurları Cilt: 2, İbrahim Aslanoğlu, Sivas 2006, Sivas 1000 Temel Eser No: 4, 606 sayfa, 16x24 cm.

       


       6. Âşıkların Diliyle Sivas, Dr. Doğan Kaya, Sivas 2006, Sivas 1000 Temel Eser No: 5,317 sayfa, 16x24 cm.

       


       7. Anadolu Türk Konut Mimarisinde Divriği Evleri, Seda Şenol, Sivas 2007, Sivas 1000 Temel Eser No: 6,158 sayfa, 16x24 cm.

        


        8. Divriği Yöresinin Kıyafetleri, Takı ve Aksesuarları, Saliha Çulcuoğlu, Sivas 2007, Sivas 1000 Temel Eser No: 7,270 sayfa, 16x24 cm.

        


        9. Sivas Mebusu Mustafa Takî Efendi, Doç. Dr. Cemal Ağırman, Sivas 2006, Sivas 1000 Temel Eser No: 8,140 sayfa, 16x24 cm.

        


        10. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 21-25 Mayıs 2007 1.Cilt, Sivas 1000 Temel Eser No: 9, 678 sayfa, 16x24 cm.

        OSMANLILAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ I.pdf


       

      11. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 21-25 Mayıs 2007 2.Cilt, Sivas 1000 Temel Eser No: 9, 580 sayfa, 16x24 cm.

       OSMANLILAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRiLERİ II.pdf


       

      12. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 21-25 Mayıs 2007 3.Cilt, 
Sivas 1000 Temel Eser No: 9, 298 sayfa, 16x24 cm.

       OSMANLILAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ III.pdf

       


       13. Sivas Halk Şairleri I, Doğan Kaya, Sivas 2009, 587 sayfa, 16x24 cm.

       


       14. Sivas Halk Şairleri II, Doğan Kaya, Sivas 2009, 514 sayfa, 16x24 cm.

       


       15. Sivas Halk Şairleri III, Doğan Kaya, Sivas 2009, 660 sayfa, 16x24 cm.

        


        16. Sivas Halk Şairleri IV, Doğan Kaya, Sivas 2009, 528 sayfa, 16x24 cm.

        


        17. Sivas Halk Şairleri V, Doğan Kaya, Sivas 2009, 601 sayfa, 16x24 cm.

        


        18. Milli Mücadelede Sivas 108 Gün, Sivas 2009 (2. Baskı 2010), A. Necip Günaydın, 362 sayfa, 16x24 cm. 

        


        19. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 1. Cilt, Sivas 2009, 693 sayfa, 16x24 cm.

        CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ I.pdf

        


        20. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 2. Cilt, Sivas 2009, 892 sayfa, 16x24 cm.

        CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ II.pdf

        


        21. Sivas Kongresi’nin Tutanakları, Prof. Dr. Recep TOPARLI, Sivas 2009 (2. Baskı 2010), 304 sayfa, 16x24 cm.

       


       22. Fahîmî-Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı, Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Sivas 2010, 276 sayfa, 16x24 cm.

       


        23. Sivas Vilâyet Meclisi Kararları 1911-1912, 
Prof. Dr. Ömer DEMİREL, Sivas 2010, 76 sayfa, 16x24 cm.

       


       24. Sivas Bilmeceleri, Sivas 2010, 144 sayfa, 16x24 cm.

       


       25. Sosyo-Kültürel Açıdan Koyulhisar, Dursun KARACA, Sivas 2010, 186 sayfa, 16x24 cm

       


       26. Sivas Yöresinde Geleneksel Bayramlar ve Toplu Törenler, Kutlu ÖZEN, Sivas 2010, 134 sayfa, 16x24 cm.

       


       27. Divriği’de Osmanlı Camii ve Çeşmeleri, Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ, Sivas 2010, 259 sayfa, 16x24 cm.

       

 
       28. Sivas Kültür Envanteri 1. Cilt, Sivas 2012, 542 sayfa, 32X24 cm.

       


       29. Sivas Kültür Envanteri 2. Cilt, Sivas 2012, 508 sayfa, 32X24 cm.

       

   
       30. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 1. Cilt , Sivas 1000 Temel Eser No: 21, 446 sayfa, 23x16 cm.

        Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Cilt 1-2-3.pdf

       31. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 2. Cilt,  Sivas 1000 Temel Eser No: 21, 444 sayfa, 23x16 cm.

       32. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 3. Cilt , Sivas 1000 Temel Eser No: 21, 436 sayfa, 23x16 cm.

       32. Yayınımız 2013 Yılı Faliyet Raporu         

 
      
       kultur_dergi PDF (2013 Faaliyet Raporu)

       
33. Ölümünün 50. Yılında Muzaffer SARISÖZEN Sempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 2013, 1. Cilt, Sivas 1000 Temel Eser No: 22, 264sayfa, 23x16 cm.

       Muzaffer Sarısözen Sempozyumu 1.Cilt.pdf

       
muzaffer sarısözen1.jpg

         34.Ölümünün 50. Yılında Muzaffer SARISÖZEN Sempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 2013, 2. Cilt, Sivas 1000 Temel Eser No: 22, 276 sayfa, 23x16 cm.

        Muzaffer Sarısözen Sempozyumu 2.Cilt.pdf 

       
muzaffer sarısözen2.jpg

       
35. Masal Babası Eflâtun Cem GÜNAY Sempozyumu Bildirileri 06-07 Haziran 2014, 1. Cilt, Sivas 1000 Temel Eser No: 23, 260 sayfa, 23x16 cm

       Eflatun Cem Güney Sempozyumu 1.Cilt.pdf

       
eflatun cem güney1.jpg 
   
       
36. Masal Babası Eflâtun Cem GÜNAY Sempozyumu Bildirileri 06-07 Haziran 2014, 1. Cilt, Sivas 1000 Temel Eser No: 23, 214 sayfa, 23x16 cm.

       Eflatun Cem Güney Sempozyumu 2.Cilt.pdf

       
eflatun cem güney2.jpg

       
37. SİVAS SİKKELERİ

       
kapak9 copy.jpg

     
38. SİVAS DÜĞÜN ADETLERİ DÜĞÜN GİYİMLERİ

      
sivas dügün adetleri ve düğün giyimleri.jpg

   
  39. SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI 
      (SÖZLÜ KIRIK HAVALAR) 1. CİLT (A - F)


       
SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI (1).jpg

       
40. SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI 
       (SÖZLÜ KIRIK HAVALAR) 2. CİLT (G - Z)


      
SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI (2).jpg

      41 . SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI
      (UZUN HAVALAR - OYUN HAVALARI) 3. CİLT


      
SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI (3).jpg

     
42 . Coğrafyası, Tarihi ve Folkloruyla SUŞEHRİ

     
Coğrafyası,Tarihi ve folkloruyla suşehri copy.jpg

   
 43. SİVAS İLİ ve İLÇELERİNDEKİ TÜRK DEVRİ HAMAMLARI

     
hamam kapak1.jpg

 
   44. SİVAS MERKEZ ve MERKEZE BAĞLI KÖYLERDEKİ ZİYARET ve ADAK YERLERİ

     
sivas ziyaret yerleri.jpg

 
   45.DÜNYA OZANI ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 1. CİLT

     ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU I. CİLT.pdf
     
     
veysel1.jpg

   
 46.DÜNYA OZANI ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
   
     ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU II. CİLT.pdf
    
     
asık veysel sempozyumu 5 copy.jpg

   
 47. TEZHİP VE MİNYATÜR SANATIYLA SİVAS DÂRÜŞŞİFASI

      
şifaiye kitap copy.jpg

      
48. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ YILDIZ DAĞI, KIŞ TURİZMİ TEMALI

      
ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ KİTAP METNİ.pdf

      
ULUSLARARASI  SİVAS TURİZM KONGRESİ KİTAP KAPAK.jpg

      49. Türk Kültürünün Büyük Emektarı Ahmet Kutsi TECER Sempozyumu Bildirileri
       
       Ahmet Kutsi TECER Sempozyumu ptf.

       

     
  50. Dünya Ozanı Âşık Veysel'e Şiirler 2015 Yılı Şiir Yarışmasından Seçkiler

       

       
51. Ölümünün 37. Yılında Vehbi Cem AŞKUN Sempozyumu Bildirileri 1
        
        Vehbi Cem Aşkun 1. Cilt pdf.

       

       
52. Sivas'taki Geç Dönem Osmanlı Kamu Yapıları, Dr. Mustafa Bulut

       

     
  53. Sivaslı Hacı Mehmet Necip Efendi Hayatı, Eserleri ve Bazı Düşünceleri, Fatih Çınar

       

         
   
   54. Ozanların Dilinden-Şairlerin Kaleminden Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Konulu Şiir Yarışması'ndan Seçkiler

       

       55. Sultan Şehre Dair Sivas Araştırmaları, Fatih Çınar

       

 
       56. Coğrafyası,Tarihi ve Folkloruyla Gemerek, Mehmet GÜÇLÜ

       

       57. Geleneksel Divriği Evlerinde Ahşap Süslemeli Tavanlar, Selma ÜNLÜDİL

        

       58. Sivas Darüşşifası'nın 800. Yılı Anısına, XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi

       

       59. Kaf Dağı'ndan Yıldız Dağı'na Sivas Masalları, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

       

       60. Her Yönüyle Zara, İsmail Hakkı ACAR