Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SİVAS 1000 TEMEL ESER


       KÜLTÜREL MİRASI TESPİT VE KORUMAYA YÖNELİK YAYIN FAALİYETLERİ

1. SİVAS 1000 TEMEL ESER PROJESİ

 2005 Yılında başlayan  projemizde,  bugüne kadar yayınlanan kitaplarımız şunlardır:
      
1. Selçuklular Döneminde Sivas, Sempozyum Bildirileri 29 Eylül–01 Ekim 2005, Sivas 2006
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ.pdf


2. Osmanlı Dönemi Sivas Şehri, 
Prof, Dr. Ömer Demirel, Sivas 2006


3. Sivas Folkloru I, II, Vehbi Cem Aşkun, Sivas 2006


4. Sıvas Meşhurları Cilt:1, İbrahim Aslanoğlu, Sivas 2006


5. Sıvas Meşhurları Cilt: 2, İbrahim Aslanoğlu, Sivas 2006


6. Âşıkların Diliyle Sivas, Dr. Doğan Kaya, Sivas 2006


7. Anadolu Türk Konut Mimarisinde Divriği Evleri, Seda Şenol, Sivas 2007


8. Divriği Yöresinin Kıyafetleri, Takı ve Aksesuarları, Saliha Çulcuoğlu, Sivas 2007


9. Sivas Mebusu Mustafa Takî Efendi, Doç. Dr. Cemal Ağırman, Sivas 2006


10. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 21-25 Mayıs 2007 1.Cilt
OSMANLILAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ I.pdf


11. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 21-25 Mayıs 2007 2.Cilt

OSMANLILAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRiLERİ II.pdf


12. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 21-25 Mayıs 2007 3.Cilt
OSMANLILAR DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ III.pdf


13. Sivas Halk Şairleri I, Doğan Kaya, Sivas 2009


14. Sivas Halk Şairleri II, Doğan Kaya, Sivas 2009


15. Sivas Halk Şairleri III, Doğan Kaya, Sivas 2009


16. Sivas Halk Şairleri IV, Doğan Kaya, Sivas 2009


17. Sivas Halk Şairleri V, Doğan Kaya, Sivas 2009


18. Milli Mücadelede Sivas 108 Gün, Sivas 2009 (2. Baskı 2010), A. Necip Günaydın 


19. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 1. Cilt
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ I.pdf


20. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 2. Cilt
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ II.pdf


21. Sivas Kongresi’nin Tutanakları, Prof. Dr. Recep TOPARLI, Sivas 2009


22. Fahîmî-Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı, Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Sivas 2010


23. Sivas Vilâyet Meclisi Kararları 1911-1912, Prof. Dr. Ömer DEMİREL, Sivas 2010


24. Sivas Bilmeceleri, Sivas 2010


25. Sosyo-Kültürel Açıdan Koyulhisar, Dursun KARACA, Sivas 2010


26. Sivas Yöresinde Geleneksel Bayramlar ve Toplu Törenler, Kutlu ÖZEN, Sivas 2010.


27. Divriği’de Osmanlı Camii ve Çeşmeleri, Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ, Sivas 2010


28. Sivas Kültür Envanteri 1. Cilt, Sivas 2012


29. Sivas Kültür Envanteri 2. Cilt, Sivas 2012


30. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 1. Cilt
Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Cilt 1-2-3.pdf

31. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 2. Cilt

32. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 3. Cilt

33. Yayınımız 2013 Yılı Faliyet Raporu         

kultur_dergi PDF (2013 Faaliyet Raporu)

34. Ölümünün 50. Yılında Muzaffer SARISÖZEN Sempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 2013, 1. Cilt
Muzaffer Sarısözen Sempozyumu 1.Cilt.pdf
muzaffer sarısözen1.jpg

35.Ölümünün 50. Yılında Muzaffer SARISÖZENSempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 2013, 2. Cilt
Muzaffer Sarısözen Sempozyumu 2.Cilt.pdf 
muzaffer sarısözen2.jpg

36. Masal Babası Eflâtun Cem GÜNAY Sempozyumu Bildirileri 06-07 Haziran 2014, 1. Cilt
Eflatun Cem Güney Sempozyumu 1.Cilt.pdf
eflatun cem güney1.jpg 

37. Masal Babası Eflâtun Cem GÜNAY Sempozyumu Bildirileri 06-07 Haziran 2014, . Cilt
Eflatun Cem Güney Sempozyumu 2.Cilt.pdf
eflatun cem güney2.jpg

38. SİVAS SİKKELERİ
kapak9 copy.jpg

39. SİVAS DÜĞÜN ADETLERİ DÜĞÜN GİYİMLERİ
sivas dügün adetleri ve düğün giyimleri.jpg

40. SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI 
(SÖZLÜ KIRIK HAVALAR) 1. CİLT (A - F)
SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI (1).jpg

 
41. SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI 
(SÖZLÜ KIRIK HAVALAR) 2. CİLT (G - Z)
SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI (2).jpg


      42 . SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI
      (UZUN HAVALAR - OYUN HAVALARI) 3. CİLT
       
SİVAS TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI (3).jpg

      
43 . Coğrafyası, Tarihi ve Folkloruyla SUŞEHRİ
       
Coğrafyası,Tarihi ve folkloruyla suşehri copy.jpg

   
 44. SİVAS İLİ ve İLÇELERİNDEKİ TÜRK DEVRİ HAMAMLARI
     hamam kapak1.jpg

 
   45. SİVAS MERKEZ ve MERKEZE BAĞLI KÖYLERDEKİ ZİYARET ve ADAK YERLERİ
     sivas ziyaret yerleri.jpg

 
   46.DÜNYA OZANI ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 1. CİLT
    ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU I. CİLT.pdf
   
veysel1.jpg

   
47.DÜNYA OZANI ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 2.CİLT
    ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU II. CİLT.pdf
    
   
asık veysel sempozyumu 5 copy.jpg

   
 48. TEZHİP VE MİNYATÜR SANATIYLA SİVAS DÂRÜŞŞİFASI
     
şifaiye kitap copy.jpg

     
49. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ YILDIZ DAĞI, KIŞ TURİZMİ TEMALI
     ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ KİTAP METNİ.pdf
     
ULUSLARARASI  SİVAS TURİZM KONGRESİ KİTAP KAPAK.jpg

      50. Türk Kültürünün Büyük Emektarı Ahmet Kutsi TECER Sempozyumu Bildirileri
       Ahmet Kutsi TECER Sempozyumu ptf.
      

     
  51. Dünya Ozanı Âşık Veysel'e Şiirler 2015 Yılı Şiir Yarışmasından Seçkiler
       

       
52. Ölümünün 37. Yılında Vehbi Cem AŞKUN Sempozyumu Bildirileri 1
       Vehbi Cem Aşkun 1. Cilt pdf.
       

       
53. Sivas'taki Geç Dönem Osmanlı Kamu Yapıları, Dr. Mustafa Bulut
       


     
  54. Sivaslı Hacı Mehmet Necip Efendi Hayatı, Eserleri ve Bazı Düşünceleri, Fatih Çınar
       
         
   
   55. Ozanların Dilinden-Şairlerin Kaleminden Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Konulu Şiir Yarışması'ndan Seçkiler
       

       56. Sultan Şehre Dair Sivas Araştırmaları, Fatih Çınar
       

 
       57. Coğrafyası,Tarihi ve Folkloruyla Gemerek, Mehmet GÜÇLÜ
       

       58. Geleneksel Divriği Evlerinde Ahşap Süslemeli Tavanlar, Selma ÜNLÜDİL
        

       59. Sivas Darüşşifası'nın 800. Yılı Anısına, XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi
             XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri 1. cilt .pdf
             XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri 2. cilt .pdf
       

        60. Kaf Dağı'ndan Yıldız Dağı'na Sivas Masalları, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
              Kaf Dağı'ndan Yıldız Dağı'na Sivas Masalları.pdf
       

       61. Her Yönüyle Zara, İsmail Hakkı ACAR