Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Müze ve Çocuk

ÇOCUK DOSTU MÜZECİLİK

           FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Müze sözcüğü özellikle Klasik Dönemde güzel sanatlara bağlılığın ve yaratıcılığın simgesi olan ilham perileri Musaların adlarından esinlenerek türetilmiştir. ‘Müze’ sözcüğünün temeli olan Latince ‘Museum’ olarak da kullanılır. İlk Çağ yazınında her ozanın duygulanarak anlattığı Tanrısal varlıklar Yunanca ‘Mousa’ ya da Latince ‘Musa ‘olarak bilinirler. Mouseum sözcüğü ilk kez Roma İmparatorluk Döneminde felsefi tartışmaların yapıldığı mekanlar için  kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle İ.Ö 3.yüzyılın ilk çeyreğinde Mezopotamya Kralı Ptolemius tarafından İskenderiye’ye kurulan ve içinde muazzam bir kütüphane ve dersliklerin bulunduğu büyük üniversite felsefi çalışmaların yapıldığı bir mekan olmanın yanı sıra değerli nesneleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacında da olduğu için  müze olarak tanımlanmıştır. Müzelerin amacı sadece bilgi vermek değil; insanların hayal gücünü ve duygu dünyasını geliştirmeye yönelen bireyin olayların önemini anlamasına ve onları duyuları ile doğrudan kavramasına yardımcı olan, süregiden insanlık değerlerini tanıtan kurumlardır. Milletlerarası Müzeler Komitesi (İCOM) Müzeyi ‘Müze toplumun ve toplumsal gelişimin hizmetinde halka açık insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden materyaller üzerinde araştırma yapan.toplayan koruyan inceleyen ve bu materyalleri eğitim amacı ile topluma estetik zevkler verebilme doğrultusunda sergileyen kar düşüncesinden bağımsız sürekliliği olan kuruluştur’ şeklinde tanımlamıştır.

            Müzeler topluma karşı hissettikleri bu sorumluluk duygusu ile özellikle çocukların eğitimi ve gelişimine hizmet eden programlar hazırlamayı temel işlevleri arasında saymaktadırlar. Eğitimde aktif olma, deneyim kazanma, çevre, etkileşim, konstrüktivizm kavramlarının ön plana çıkmasıyla müzelerin çocuk eğitimindeki önemi pek çok kuramcı tarafından vurgulanmaktadır. Çünkü müze ortamı çocukların yaparak, yaşayarak; zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişime katkıda bulunabilecek ideal bir ortam sunmaktadır. Müzede sosyal etkileşim içinde kültürle ilgili çeşitli belgeleri tanıtarak, çocukların o toplumun bir bireyi olduklarını kavramalarını sağlamalarına, kişilikleri ve özgüvenlerini geliştirme yolunda temeller atılmasına yardımcı olurlar. Özellikle çok kültürlü toplumlarda müzeler çeşitli grupların birbirine kaynaştırılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Müzelerin örgün eğitimin alışılmış yöntemleri dışında çeşitli etkinliklerle çağdaş bir eğitim-öğretim sunma görevi üstlenmeleri, çocukların sanat ile olan bağlarını kurmasında da önemli katkılar sağlamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren müzelerde sanat nesneleri ile karşılaşan ve bunlarla bağlantılı etkinlikler yapan bir çocuğun sanat anlayışı gelişmekte ve sanata bakış açısı farklılaşmaktadır.

Sivas Müze Müdürlüğü olarak müzemizde ve bağlı birimlerimizde çocuk bölümü çocukların (her yaştan) yaparak, yaşayarak; zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişime katkıda bulunabilecek ideal bir ortam oluşturulmuştur. Müzemiz ile İl milli eğitim Müdürlüğü arasında sağlanan koordinasyon vasıtasıyla okullar ile iletişime geçirilerek etkinlikler düzenlenmiştir.