Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KOYULHİSAR

COĞRAFİ KONUMU
Yeşilırmak’ın kolu olan Kelkit Çayı vadisinin . Kuzey kesimine Iğdır Dağı’nın eteğinde kurulmuştur. İlçenin Merkez Nüfusu 5.706, Köylerin nüfusu 19.228 olup toplam nüfus 24.934 dür.Rakımı 850 metredir. İlçenin yüzölçümü 946 km2 olup, doğusunda Suşehri, kuzeyinde Ordu, Mesudiye, batısında Tokat, reşadiye, kuzeydoğusunda Giresun, Şebinkarahisar, güneyinde Zara ve Doğanşar ilçeleriyle komşudur.Coğrafi yapı olarak engebeli ve fazla eğimli bir alanda kurulmuş olan ilçede tarım arazisi yetersiz olup, genelde orman arazisi hakimdir. Yeryüzü şekilleri itibariyle, tipik Karadeniz Bölgesi özellikleri göstermektedir. Genelde kırık arazi derin vadilerle oyulmuş durumdadır. Bu yüzden erozyon ve heyelan tehlikesi vardır. Yüzey şekillerinin bu özelliklerinden dolayı köylerin ilçe ile ulaşımında zorluk çekilmektedir. İklim olarak Koyulhisar, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında sınır teşkil ettiğinden özellikle karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Sivas il merkezine oranla kışları daha kısa, ılıman ve yağış daha fazla olup, havanın nem oranı yüksektir. İklim ve coğrafya açısından Koyulhisar Sivas bölgesinin mesire yeri durumundadır.

TARİHÇE
İlçenin adının kaynağı hakkında çeşitli söylentiler vardır. Koloneia, Kule-Hisar , Kuyulu-Hisar gibi isimlerin yanı sıra, batılı kaynaklarda da Kaili-Hisar, Kuili-Hisar şeklinde geçmektedir.Koyulhisar ilçesi çok eski bir tarihe sahiptir. Trabzon Pontus Rum İmparatorluğuna bağlı iken Anadolu Selçuklularının ve daha sonra da Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon eyaletine 1859 yılında Muşaz ilçesi adı altında bağlanmıştır. Koyulhisar zamanla önemini kaybederek nahiyeye çevrilmiş, 1864 yılında ilçe durumuna getirilmiştir. 1934 yılında da Sivas İli’ne bağlı bir ilçe olmuştur.

KÜLTÜR VE TURİZM
Kültür varlıkları olarak, Aşağıkale, yukarıkale, Fatih Camii, Hacı Murat Han, Koyulhisar şehitliği bulunmaktadır.Koyulhisar, Eğriçimen ve Sarıçiçek yaylaları turizm açısından gelişmeye elverişlidir.