Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

GEMEREK

COĞRAFİ KONUM
İlçe genellikle düz bir arazi yapısına sahiptir ve Şarkışla hududu ile Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi hududuna kadar vadi şeklinde engelsiz bir şekilde uzanmaktadır. İlçenin kuzey ve güney bölgeleri dağlıktır. Arazi genellikle çıplak olup, görüşe açıktır. İlçenin kuzeyinde Karababa Dağı (), Şama Dağı (), güneyinde Karadağ () ana yükseltileridir. İlçe 39.11 kuzey enlemleri, 36.04 doğu boylamları arasında Sivas ilinin güneybatısında, Sivas–Kayseri kara ve demiryolları üzerinde yer alır. Coğrafi olarak Türkiye’nin tam orta noktasında yer alan Gemerek, Karadeniz ile İç anadolu’yu birbirine bağlayan köprü vazifesi görmektedir.İlçenin doğusunda Şarkışla, batısında Sarıoğlan, güneyinde Sarıoğlan ve Akkışla ilçeleri ve kuzeyinde Çayıralan ve Akdağmadeni ilçeleri yer almaktadır. İlçenin Merkez Nüfusu 12.589, Köylerin nüfusu 42.103 olup toplam nüfus 54.692 dir.İlçenin yüz ölçümü 1153 km2,dir. Deniz seviyesinden yüksekliktedir. İlçemizin deniz seviyesinden yüksek oluşu nedeniyle karasal iklim hakimdir. Bu nedenle kışları soğuk, yazları sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12 derecedir. Yağışlar ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde genel olarak yağmur, kış aylarında ise kar şeklinde olur. En önemli akarsuyu ilçenin kuzeydoğu ve güneybatısından geçen Kızılırmak’tır. Kızılırmak Sızır kasabasından doğan Göksu Çayı ile Tekmen köyü sınırlarında birleşir. İlçenin kuzey kesiminde Çat Köyü bölgesi ile Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi arasında kalan kısımda Ormanlık alanlar mevcuttur. Diğer araziler çıplak olup kuru ve sulu tarım arazisi olarak kullanılır.

TARİHÇE
Gemerek ilçesinin kurulduğu tarih bilinmemekle beraber, 1071 Malazgirt Savaşından Sonra Türklerin Anadolu’yu fethi sırasında Abdioğlu namıyla bir Türk aşiretinin yerleştiği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinde kasaba olduğu, Kanuni Sultan Süleyman’ın Nahcivan seferi sırasında burada konakladığı, mevcut kitabe ve mezar taşlarından anlaşılmaktadır. I. Cihan Savaşında sürgüne gönderilenler hariç, 70 hane kadar Ermeni vatandaşı Türkler tarafından himaye edilerek burada kalmaları sağlanmıştır. 1950’li yıllardan sonra Ermeni vatandaşlarımız İstanbul’a göç etmeye başlamışlar, bugün ise hemen hemen hiç Ermeni vatandaşı kalmamıştır.Gemerek 1895 yılında müstakil nahiye olmuş, bu tarihten sonra nahiye müdürleri tarafından idare edilmeye başlanmıştır. 1936 yılında ise Gemerek’te belediye teşkilatı kurulmuştur. Gemerek nahiye olduktan sonra iktisadi ve kültürel sahalarda gelişme göstererek 1 Mayıs 1953 tarih ve 6058 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.Gemerek isminin nereden geldiği kesin olarak bulunamamıştır. Ancak söylentilere göre Gemerek’in girişinde çok eskiden kalma beyaz bir kemerin olduğu, buraya Samsun limanından Anadolu’ya nakil yapan kervanların Kemer-i Ak dedikleri, sonradan da Gemerek’e çevirdikleri rivayet edilmektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM
Gemerek’te merkez cami, Şahruh Köprüsü, Çepni’de Çepni Cami, İnkışla’da İnkışla cami ve Hamzali cami gibi tarihi eserler vardır.İlçenin Sızır Kasabasında bulunan Obruk Şelalesi ile Çat Köyü ormanlık alanları İçerisinde mesire yerleri bulunmaktadır. Genellikle yaz aylarında çevre il ve İlçelerden gelen yerli turistler bu yerleşim yerlerine canlılık getirmektedir