Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KONAKLAMA TESİSLERİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMI ı. AŞAMA BELGESİ SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİME ZİYARETLERİ YAPILDI. 16-18 OCAK 2023      Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı tarafından, Ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı geliştirilmiştir. Söz konusu program çerçevesinde, konaklama tesislerine üç aşama halinde belge alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan l . aşama belgesinin turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm İşletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31 Aralık 2023 tarihine kadar alınması gerekmektedir.
      Bu kapsamda ilimizde bulunan turizm işletme belgeli konaklama tesisleri İl Müdürümüz Teoman KARACA, İl Müdür Yardımcımız Celal KARAHAN ve Müdürlük personelimiz tarafından ziyaret edilerek belgelendirme sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.