Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Raflarda Tozlanmasın Okuruyla Buluşsun

Valiliğimiz himayelerinde, Müdürlüğümüzce hazırlanan '300 Fikir 300 Proje' kapsamında Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüzce yürütülen “Raflarda Tozlanmasın Okuruyla Buluşsun” isimli kitap toplama kampanyamız  Valimiz Salih Ayhan, Belediye Bşk. Yard. Ahmet Duman, Vali Yard. Abdullah Seçkin Koçak, İl Müdürümüz Teoman Karaca, Kütüphane Müdürümüz Serhan Kaburcuk Muhtarlar Derneği Bşk. Cemalettin Arslan ve Kamu Kurumu Temsilcilerinin katılımlarıyla Şems-i Sivasî   İl Halk Kütüphanesi’nde kitap kumbaralarına kitap bırakılarak başladı.

Kitap kampanyası ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize ve diğer vatandaşlarımıza çok daha fazla kaynağa ulaşma imkânı sağlanacak, Toplanan kaynaklardan kütüphane envanterinde olmayanlar kütüphane envanterine kaydedilecek, mükerrer kaynaklar ise ihtiyaç olan yerlere gönderilecektir