Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Süt Evliyası Türbesi(Tekkesi)

SİVAS MERKEZ  Şehitler Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939

AYRINTILI TANIM:

Kare planlı kaide üzerinde sekizgen gövde kısmı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür.

Yapıldığı tarih, yapanı ve yaptıranı hakkında kimliğini ortaya koyacak bir kitabesi olmadığı için ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Halk arasında Süt Evliyası Türbesi olarak bilinmekte sütü olmayan kadınlar türbeyi ziyaret ederek sütlerinin gelmesi için dua etmektedirler.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan türbe ahşap olarak yapılmıştır. Bir kenarı4.50 m. ölçüsünde kare biçiminde bir plana sahiptir. Duvarlar; ahşap dikme araları kerpiç ve moloz taş dolgulu hımış örgü sistemi ile inşa edilmiştir. Duvar kalınlığı0.60 m. dir

 Batı yönünde1.03 m. açıklığı bulunan bir kapıdan içeri girilmektedir. Batı duvarının kuzey batı köşesine yakın bir yerde0.25 m. derinliğinde dikdörtgen bir niş bulunmaktadır. Bugün bir nişe ahşap raflar yapılmış olup dolap şeklinde kullanılmaktadır. Kare plandan sekizgen gövdeye geçişler köşelerde üçgen pandantifler aracılığı ile sağlanmıştır. Sekiz köşeli kasnak üzerine her kenarda bir adet olmak üzere toplam sekiz adet eşkenar dörtgen, pencerelerle içerisinin aydınlığı sağlanmıştır. İçeride eşkenar dörtgeni pencerelerin üzerine dolanan yuvarlak kenarlı üzengi hizalarında püskülle sonuçlanan kireçle yapılmış yüzeysel silmeler dolanmaktadır. Türbenin içi tamamen kubbede dahil beyaz kireçle sıvanmıştır. Kubbenin ortasında bitkisel motifli alçı-kireç malzemeli bir göbek vardır. Yapı dıştan çamur ve kasnak kireçle sıvalıdır. Yapının kubbe üzeri önceleri kiremit kaplı iken üzerinin akması sonucu daha sonra saçla kaplanmış sivri külahlı hale getirilmiştir.

Türbenin içinde ahşap kaplı biri de taş olmak üzere dört sanduka bulunmaktadır. Sandukaların kimlere ait oldukları bilinmemektedir. Taş olan mezarın sadece göğüs taşı okunamayacak duruma gelmiş ve eski yazılıdır.

Mimari ve sanat değeri pek fazla olmamakla beraber manevi ve ziyaretçilerin inanışları yönünden önem arz etmektedir.

YAPILAN ONARIMLAR  :

1990-1993-1995 yıllarında onarımı yapılmıştır.