Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şeyh Erzurumi Türbesi


SİVAS MERKEZ  Kızılırmak Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 12.03.1983 TESCİL KARARI: A-4190

AYRINTILI TANIM:

Kümbete kuzeydoğu köşesinde ve 0.83×1 m. açıklığı bulunan bir kapıdan girilmektedir. Kapı üstünde 0.52×0.70 m. boyutlarında Arap harfleri ile adi mermer üzerine yazılmış iki satırlık girift bir kitabesi bulunmaktadır. Doğa şartları nedeni ile okunamayacak duruma gelmiştir. Yapının mimari tarzı kullanılan malzeme plan terkibi itibariyle XVIII. yüzyılda inşa edildiği kanısını vermektedir.

 İç ölçüleri 5.04×5.30 m. olan kareye yakın bir alanı ve bu alanın üzerini örten tek kubbeden oluşmaktadır. Kümbetin 0.75 m. kalınlığındaki beden duvarları da moloz taş örgünün daha çok kullanıldığı ilk bakışta göze çarpmaktadır. Temel duvarlar kesme taş ile beyaz renkli adi mermerler ile kaplanmıştır. Dış köşelerde irili ufaklı kesme taş beyaz renkli mermerle gelişi güzel karmaşık olarak kullanılmıştır. Dıştan kubbenin üzeri oluklu kiremitle kaplı olduğu günümüze kadar gelebilmiş birkaç kiremitten anlaşılmaktadır.

  Kuzey-doğu köşesinde dikdörtgen çerçeveli küçük bir girişi olup yanları beyaz mermer, ışık ve lento kesme taştır. Kapı kanadı demir saçla kapatılmış üzerine dikdörtgen bir delik açılmıştır.

  Kümbetin iç duvarları sıvanmış ancak bakımsızlık nedeniyle dökülmüştür. Yapının üzerini örten kubbeye geçiş büyük üçgenlerden oluşan bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır.

  Kuzey güney ve batı yönünde üçgen kuşağın bulunduğu kubbe eteğinde içeriden dikdörtgen çerçeveli dıştan yuvarlak kemerli küçük birer mazgal pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Bu pencerelerden kuzey ve güneydekiler sonradan örülerek kapatılmıştır.

Şehir merkezine uzak oluşu nedeni ile korunması ve gözetilmesi zor olan türbenin çevresi de mezarlık halindedir. Hali hazırda sağlam ve bakımlı durumdadır.

YAPILAN ONARIMLAR :

1995-1998-1999-2002 yıllarında onarımı yapılmıştır.  Yapılan onarımda kubbe ve duvar örgüleri yenilenmiş, içten sıva raspası yapılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır.