Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Meslek Yüksek Okulu(Eski Öğretmen Okulu)

SİVAS MERKEZ Çavuşbaşı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Milli Eğitim Bakanlığı 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Sivas Valisi Muammer Bey tarafından 1915 yılında Darülmuallimin  (öğretmen okulu) olarak yaptırılmıştır.

“Kitabesi olamayan yapı “U” planlıdır ve genel olarak simetrik yapılmıştır. Yapı plan itibariyle Sanat Okulu ve Demircilik Atölyesi Binalarına benzemektedir. Yapının doğu ve batı cepheleri yaklaşık56,30 m. kuzey güney cepheleri ise33,70 m. ölçülerindedir. Batı cephesinde9,50 m. ölçülerindeki iki kol ile kuzey güney cephelerinin ortalarında yaklaşık 7,50 m. ölçülerindeki birer kol dışarı taşırılmıştır. Yapının doğu cephesinde ise orta bölüm dışarı taşırılmış, kenarlara da birer poligonal çıkmalar yapılmıştır. Tamamen kesme taştan yapılan yapı kırma çatı ile örtülmüştür.

Yapının üçü “U” planın ortasında oluşturulmuş avluda, biri kuzeydoğudaki poligonal çıkmada olmak üzere toplam dört kapısı vardır. Yapı iki katlı olarak inşa edilmiştir. Ayrıca doğu cephenin altında küçük bir bodrum uygulaması yapılmışsa da günümüzde bodruma olan girişler kapatılmıştır. Dış cepheleri oldukça hareketli olan yapının içerisi çok sayıda açılan büyüklü küçüklü pencerelerle aydınlatılmıştır.

Kuzey-güney doğrultusunda inşa edilen yapının ön cephesi batı cephesi olup, bu cepheye9,50 m. enindeki iki kol22,40 m. ölçüsünde dışarı taşırılarak ortada oldukça büyük bir avlu oluşturulmuştur. Yapının bütün cephelerini kat aralarına yapılmış iki silme dolaşmaktadır. Ayrıca pencere kemerlerinin üzengi seviyesinin az aşağısından başlayıp pencere kemerlerini dolaşan üçüncü bir silme ile cepheler oldukça hareketli gösterilmiştir.

Yapının üzeri kırma çatı ile kapatılmıştır. Eski fotoğraflarından anlaşıldığına göre ana giriş kapısının üstü ve dışarı taşırılan bölümlerin hepsinin uçlarına üçgen alınlıklı çatılar yerleştirilmiştir. Ayrıca yapının doğu cephesindeki poligonal çıkmaların çatılarının da külah şeklinde yapıldığı görülmektedir. Günümüzde ise bu görünüm tamamen değiştirilmiştir. Üçgen alınlıkların olduğu bölümlerdeki duvarlar yıkılmış ve buralar kırma çatı ile düz olarak geçilmiştir. Ayrıca poligonal çıkmaların külah şeklindeki yüksek çatıları da günümüzde oldukça düşük seviyedeki çatılara dönüştürülmüştür.

Günümüzde Selçuk Anadolu Lisesi olarak işlevini sürdüren yapı oldukça sağlam ve kullanılabilir durumdadır.

Hareketli cepheleri, doğu cephesindeki poligonal çıkmaları, bu çıkmaların üzerindeki külah şeklindeki çatıları, pencereleri, dışarı taşırılan kollar ve ana giriş üzerindeki balkonu ile Sivas Erkek Öğretmen Okulu Milli Mimarlık Dönemi’nin Sivas’taki en başarılı yapısıdır.”  (Bulut, Mustafa,  “Sivas’taki Geç Dönem Osmanlı Kamu Yapıları”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas 2007, s. 50-54. )

YAPILAN ONARIMLAR : 

Sıva ve çatı onarımı görmüş. Zemin katta ahşaptan camekanlı bölmeler yapılmış.