Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yarı Açık Ceza Evi

SİVAS MERKEZ  Yüceyurt Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Adalet Bakanlığı 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından 1902 yılında Sanayi Mektebi olarak yaptırılan ve günümüzde Açık Cezaevi olarak kullanılan bina bodrum+zemin kat olup yığma taş duvarlıdır. Bahçe içinde, kuzeybatısı caddeye cepheli, giriş bahçe kapısıyla caddeden sağlanmıştır. Yapının kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey doğusunda müştemilatı bulunmaktadır.

Bina yığma taş duvarlı bahçe içinde olup, giriş kapısı demir kanatlıdır. Giriş caddeden sağlanmıştır. Zemin beton kaplı+topraktır. Yapının kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğusunda müştemilatı bulunmaktadır.

Güneybatı Cephe: Kuzeybatı ve güneydoğu kanatlar ileriye çıkıntılıdır.

Güneydoğu çıkıntı: Ön yüzü giriş cephe ortasından betonarme merdivenli, yanları sahanlıklı ve demir korkulukludur. Büyükçe, yuvarlak kemerli ve derin niş içinde yer alan kapı çift kanatlı ve ahşap olup, içte ikinci bir kapı yer almıştır. Kapı yuvarlak basık kenarlı, yanları birer uzun dikdörtgen pencereli, iç yan cephelerde birer pencerelidir. Kanadın kuzeybatı cephesi; Güneybatı bölümü üç pencereli, kuzeydoğu yarısı ise üç büyük kare pencereli pencere araları gömme sütunceli, taş, gövdesi ahşap, başlık ahşap olup, kafes işçiliği ile bitkisel bezelidir. Saçak altı yine ahşaptan olup bitkisel+dışene frizlidir.

Orta bölüm: Güneydoğu yarısı üç adet büyük kare pencerelidir. Ortası iki yandan betonarme merdiven çıkışlı ve sahanlıklı, üçgen alınlıklıdır. Alınlık içi kare pencereli açıklıklı ve yanları bitkisel bezeli, yarısı yivli ahşap gövdeli, sütunlu, gövdenin üst önü bitkisel bezeli, mermer kaideli ve kaide yüzleri rozetli, başlık ahşap ve iyon tiplidir.

Sahanlığın tavanı ahşaptır. Giriş kapısı ahşap kanatlı ve kartuş bezeli. Kapı yanları birer pencerelidir.

Kuzeybatı çıkıntısı: Güneydoğu çıkıntı ile aynı özellikte. Bu çıkıntının kuzeybatısına yandaki müştemilata kapalı geçiş eklenmiştir. Bu cephenin orta bölümünün bodruma üç küçük penceresi bulunmaktadır.