Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ziyaret Suyu Yamaç Yerleşmesi

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Akpınar Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

REVİZYON  07.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez ilçe Akpınar Köyünün 15 km doğusunda Ziyaret Suyu Mevkii’nde ve 39°41’17.44” K  37°24’34.04” D coğrafi konumda yer alan yerleşim alanında Helenistik Roma dönemlerine tarihlenen mimari kompleksler açığa çıkarılmıştır. Yüzeyden toplanan seramik parçalarından alanın 200×600 m lik bir yayılıma sahip olduğu tahmin edilmektedir. Yerleşmenin ortasından bir dere yatağı geçmektedir. Sivas Müzesi tarafından 26×50 m boyutlarındaki alanda yapılan kurtarma kazısında yaklaşık 1 m genişliğe sahip eğreti taşlardan yapılmış mimari temeller açığa çıkarılmıştır. Kurtarma kazısı esnasında açığa çıkarılan iki yapı kompleksi, birbirine bitişik 4-5 odalı yapılar şeklindedir. Alanda ele geçen buluntular arasında iri depolama kapları ve M.Ö. 2 yüzyıla tarihlenen bir Pontos sikkesi de bulunmaktadır.

Ziyaret Suyu Yamaç Yerleşmesi