Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ziyarettepe ve Yassıtepe Yerleşmeleri

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Tutmaç Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI: 2995 TESCİL TARİHİ            29.03.2002 REVİZYON       10.06.2010

GENEL TANIM: Ziyarettepe, Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün kuzeybatısında yer alan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir sırt şeklinde uzanan doğal bir tepe olup 39°31.476′ K 37°09.142′ D coğrafi konumdadır. Tepenin doğu ve batı yamaçları yerleşim izi göstermektedir. Sırt kısmı üzerindeki ana kayada yerleşim izi görülmemektedir. Tepenin batısından bir dere yatağı geçmektedir. Yerleşme, etrafı yüksek dağlar ve tepelerle çevrili, doğu-batı yönünde uzanan bir düzlüğe hakimdir. Sırt üzerindeki kayalık alanda kaçak kazı faaliyetleri tespit edilmiştir. Tepenin doğu ve batı eteklerinde yer alan yerleşmeler tarla olarak sürülmektedir. Yamaçlardan toplanan seramik türü malzeme; Eski Tunç Çağı, M.Ö. 2. Bin, Demir Çağı yerleşmelerine işaret etmektedir.

 Yassıtepe: Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün hemen kuzeyinde, Ziyarettepe’nin ise doğusunda ve 39°31.404′ K 37°09.448′ D coğrafi konumda yer alan bir tepe yerleşmesidir. Yerleşme, tepenin düz ana kaya yükseltisi üzerinde ve güney yamaçta yoğunlaşmaktadır. Doğusundan, bugün kurumuş olan eski bir su yatağı geçmektedir. Güney ve batı eteklerinden köy yolları geçmektedir. Tepenin batı eteklerinde modern köy mezarlığı bulunmaktadır. Tepe üzerinde ve güney yamaçta çok sayıda küçük eski kaçak kazı çukurları görülmektedir. Tepenin kuzeyinde yaklaşık 3,5 m çapında ve 1,5 m derinliğindeki kaçak kazı çukuru yenidir. Seramik türü yüzey malzemesi; Demir Çağı, Helenistik Dönem, Roma Devri ve Ortaçağ’a tarihlenmektedir.

Ziyarettepe ve Yassıtepe Yerleşmeleri