Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karahan Deresi Kaya Mezarları

Sivas İli Merkez, Arpayazı köyünün yaklaşık olarak 2km. kuzeybatısında, Eğribucak köyünün yaklaşık olarak 1km. güneydoğusunda, Eğribucak Köyü sınırları dahilinde tesbit edilen kutsal Mekânın bulunduğu kayalık alanın uzantısının kuzeye bakan yamacında, kutsal mekânın yaklaşık olarak 150-160m. Doğusunda yer almaktadır. Kaya mezarlarının bulunduğu kayalık alan oldukça dik olup kaya mezarlarına çıkılamadığında iç kısımları detaylı incelenememiştir.