Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Höyükler

Merkez İlçe sınırları içerisinde yer alan 27 tescilli höyük yerleşmesi, coğrafya ve topografyaya bağlı olarak 4 farklı yerleşim modeli ortaya koymaktadır.

Höyükler

Höyükler