Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arkeolojik Dönemler

Araştırma bölgesinin Eskiçağ kültür tarihi ile ilgili bilgilerimiz, büyük ölçüde yüzey araştırmalarına dayanmaktadır. İncelenen az sayıdaki arkeolojik merkez, çeşitli dönemler boyunca Sivas İli sınırları içerisinde farklı kültürel gelişmelerin varlığını ortaya koymaktadır.

Arkeolojik Dönemler