Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Geç Tunç Çağı (M.Ö. 1500-2000/1000)

Merkez İlçe sınırları içerisinde 13 sit alanında Geç Tunç Çağı seramik malzemesi kaydedilmiştir. Merkezi Hitit Devleti’nin MÖ. 1400 lerden itibaren Anadolu’nun geniş bir kesimine içine alan ve Kuzey Suriye’ye yayılan bir imparatorluk haline geldiği bu dönemde Sivas’ın da önemli bir Hitit yaşam bölgesi olduğu bilinmektedir.

Geç Tunç Çağı