Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Demir Çağı (M.Ö. 1200/1000-330)

Araştırma bölgesinde, Geç Tunç Çağı’ndan sonra 28 merkezle Demir Çağı yerleşmelerinde büyük bir artış görülmektedir. Yerleşmeler çoğunlukla platoların vadilere bakan yamaçlarında ve stratejik tepeler üzerinde yer almaktadır.

Demir Çağı