Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sivas İlinin Tarihi

“Sivas’a Romalılar devrinde Sebastia dendiği görülüyor. Sivas için Roma komutanı Pompei tarafından da bu isim kullanılmış ve büyüklüğüne bağlı olarak Sebasteia Megalopolis denmiştir.

Sivas şehri için Bizans devrinde bazı kaynaklarda Sivastia dendiği gibi bazı kaynaklarda Sebasteia, geç Bizans devrinde ise Sebastos dendiği tespit ediliyor. Nitekim Marco Polo, Selçuklular devrinde geldiği Sivas için Sebastoz ismini kullanmıştır. Bu ismin Selçuklular tarafından Sevaste ya da Sivaste şekline dönüştürülmüş olduğu görülüyor.   

Selçuklular, Anadolu’ya geldiklerinde Akşehir gibi bazı şehirlerin ismini değiştirerek yeni isimler verdikleri halde, Sivas isminde olduğu gibi bazı şehirlerin isimlerini aynen koruyarak kullanmışlardır.

            Sivas ismi hakkında İslâm kaynaklarına bakacak olursak, bu İslâm kaynaklarının Selçuklu devri öncesine ait bazılarında Sivas için Sebastiya adı kullanılmış iken Battalname’yi esas alan eserlerde ise mamûr şehir manasında Mamûriye adı kullanılmıştır.

            Türkiye Selçukluları devrinde yazılmış İslâm kaynaklarında ise, Sivas adı bugünkü şekline yakın, Sivas şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.”