Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İmamoğlu Hamamı

SİVAS    İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Nuri Demirağa Cad.

TESCİL KARARI: 2046 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM:  İmamoğlu Hamamı,  İmamoğlu Mahallesi, Nuri Demirağ Caddesinde, Kantepe Camisinin güneybatısında, güneyden kuzeye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan hamamın soyunmalık bölümünün üst örtüsü tamamen, beden duvarları da kısmen  yıkılmıştır.

Tek hamam olarak inşa edilen eserin inşa  kitabesi yoktur ve günümüzde kullanılmamaktadır. Hamamın duvarlarında moloz taşla birlikte kesme taş,  sıcaklığın kubbesinde tuğla, soyunma bölümünün ahşap kirişleme tavanında da ahşap malzeme kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Soyunmalık bölümü, hamamın kuzeyinde yer almakta olup  üst örtüsü ile kuzey ve batı duvarları tamamen yıkılmıştır. Soyunmalığın doğu duvarı günümüze ulaşabilmiştir. Hamam, kuzeyden güneye doğru soyunmalık, sıcaklık ve sıcaklığın güney duvarına açılan kapıdan girilen halvet bölümünden oluşmaktadır. Hamamın su deposu ve külhan bölümü sıcaklığın batı cephesindedir ve güneybatı köşesinde de 3.25 x4.10 m. ölçülerinde bir yedek su deposu bulunmaktadır.

Soyunmalık bölümü, hamamın kuzey cephesinde yer almakta olup,  mevcut duvar ve bakiyelerden anlaşıldığına göre eserin en büyük mekânını oluşturur.

Soyunmalık  bölümü 7.24 x8.34 m. ölçülerinde dikdörtgene yakın bir mekândır.Soyunmalık bölümüne, bu mekânın doğu cephesinin güneyine kaydırılan kapıdan girilmektedir. Ancak bu mekânın kuzeydoğu köşesinde de bir kapısının olduğu, hem yapı bakiyelerinden hem de bu bölümün 1990 yılı başında yıkılmadan önce çekilmiş bir fotoğrafından anlaşılmaktadır. Doğu cephedeki kapı, muhtemelen hamamın belirli günlerde hizmet verdiği kadınlar için  açılmış olmalıdır. Soyunmalığın üst örtüsü tamamen yıkıldığı için günümüze ulaşamamıştır. Ancak yukarıda bahsedilen fotoğraftan anlaşıldığına göre, ahşap direkler arasına moloztaş ve kerpiç malzemeyle oluşturulan duvarlar, düz ahşap bir tavanı taşımıştır. Bu bölümün kuzey cephesi iki yol ağzına rast  geldiğinden batıya doğru pahlanmıştır. Soyunmalık bölümü doğu duvarının kuzey köşesine yaklaşık0.60 m.genişlik ve0.50 m. derinliğinde bir niş açılmıştır. Bu mekânın doğu ve kuzey cephelerini dolaşan ve zeminden0.35 m. yükseklikte ve 0.53  m. genişlikte olduğu anlaşılan sekiler mevcuttur. Muhtemelen bu mekânın ortasında yer alan havuzun bir parçası olan şadırvan yerinden sökülmüştür ve soğukluk mekânında bulunmaktadır.