Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Divriği Giriş Köprüsü

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Karayolları Genel Müdürlüğü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Karayolları Genel Müdürlüğü

İL: SİVAS                İLÇE: DİVRİĞİ        MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Çarşı Mahallesi

TESCİL KARARI: 25 TESCİL TARİHİ: 12.10.2011

AYRINTILI TANIM: Köprü Selçuklu devri köprülerinin genel özelliklerini taşımaktadır. Üzerinde bir kitabesi bulunmaktadır. Ancak bu inşa kitabesi olmayıp, bir onarım kitabesidir. Köprü değişik tarihlerde birkaç sefer onarım geçirdiği mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Bu onarımlardan birisi köprü üzerindeki kitabede kayıt edilmiştir.

Kitabede şunlar yazılıdır.

Deyü deki ashab-ı hayr-ı cümleten.Kıldılar mahallinde cisr-i ihtimam. Bu mücessem köprünün itmamına. Bil hayr ile hos………. nâm

Sene 1322 (1312) Tarihi Sivas   Divriği Aşağı Hamam Köprüsü’nde Tüf taşı ve kaba yonu taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş olan dolgu duvar tekniğinin uygulandığını görüyoruz. Köprünün genel duvar tekniği, içte ve ayakların olduğu bölümde kireç harçlı moloz dolgu, kemerlerde ise düzgün tüf taşının muntazam bir biçimde örülmesiyle oluşturulmuştur. Ayakların olduğu bölümde kaba yonu yatayda tesviye etmek amacıyla yatık düzgün taş  örgü olduğu mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Ancak kemer üzengi seviyesinin yol altında kalması sebebiyle bugün görülmemektedir. Tek gözlü olarak yapılmış olan köprünün döşeme uzunluğu38 m.dir. Ancak bu uzunluk yapının özgün uzunluğu değildir. Zaman içinde çevre kodlarının değiştirilmesi nedeni ile köprü karşı yola bağlanmak için uzatılmış durumda. Malzeme farklılıklarından eklenen bölümler seçilmektedir. Tabliye genişliği ise4.85 m.dir. Dik köprüler grubuna giren yapı tabliyesi, doğu da ana yola bağlanmaktadır. Batıda ise sokak yol dokusu halinde devam eder. Köprünün kemeri büyük ve iki merkezli sivri kemerlidir. Büyük açıklıklı kemer ayaklarının nasıl bir zemine oturduğu tam olarak anlaşılamamaktadır.