Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kıs (pamukçu) Köprüsü

Genel Tanım: Divriği’yi Ziniski -Sincan- Yağbasan-Karabel üzerinden Sivas’a bağlamak için Çaltı suyu üstüne inşa edilmiştir. Fırat Irmağının bir kolu olan Çaltı suyu üstündeki köprülerin en büyüğüdür.Gözlemler: Pamuklu Han ile birlikte Divriği Batı Caddesi’nin başlangıcında yer alır. 3 gözlü olan Kıs Köprüsü Temmuz 2013 itibarı ile 2. ve 3. göz den su akmamaktadır.

Yapılan Onarımlar: Memba ve mansap cephesinin korkuluk taşları derzlerinin belirli kısımları çimento esaslı malzeme ile doldurulmuştur.

Ayrıntılı Tanım: Köprü kuzey- güney yönünde düzgün bir hat şeklinde devam eder. Birbirinden farklı ölçülerde açıklıklara sahip, sivri kemerli üç kemer gözünden oluşan köprü tempan duvarları ile ayak ve kemerlerde düzgün yonu taş malzeme kullanılmıştır. Kemerler arasında kalan duvar örgüsü daha küçük ölçülü taşlardan oluşurken, sivri kemerli gözler çevresinde daha iri blok taşlarının kullanıldığı görülür. Kemerlerde orantılı olarak yerleştirilmiş kilit taşları bulunmaktadır. Korkuluk taşları yatay olarak yerleştirilmiş düzgün yonu taşlardır. Kemerler arasında yer alan ayaklarda memba tarafında üçgen formuna benzer selyarana sahipken mansap tarafında topuk bulunmamaktadır. Tempan duvarlarında zaman içinde geçirdiği onarımlara bağlı olarak duvar örgüsünde renk ve doku farklılıkları görülür.