Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Abana (Göllüce) Köyü Kilisesi

İL: SİVAS              İLÇE: Akıncılar     MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Akıncılar

TESCİL KARARI: 1146 TESCİL TARİHİ: 30.01.2009

GENEL TANIM: Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı kilisenin üst örtüsü ve duvarları büyük oranda yıkılmıştır. Kemer kavisleri köşeleri kapı pencerelerde kesme taş malzeme, diğer kısımlarda moloz taş malzeme kullanılmıştır. Batı cephenin ortasında yer alan kapının kalan izlerden yuvarlak kemerli olabileceği muhtemeldir. Doğuda yer alan apsis tekli yuvarlak dışa taşkın ve apsis yine bir nişle vurgulanarak dışa çıkıntı yapmıştır. Apsisin iki yayında pastaforyum hücreleri olarak adlandırılan papaz hücreleri bulunmaktadır. Papaz hücrelerinin giriş kapıları yine yuvarlak kemerli oldukça yüksek tutulmuştur. Kuzey güney cephede yer alan dörder adet pencere mazgal tipi ve yine yuvarlak kemerli bir şekildedir. Üst örtü tonozu ise kesme taşla oluşturulan kemerlerle (kirişlerle taşınmaktadır. Batı doğu cephenin önüne sonradan inşa edilmiş olan müştemilat kısmı eklenmiştir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen 18. YY’ın onlarında inşa edilmiş olabileceği muhtemel binalardandır. Kilisede yoğun bir süsleme elemanı olmamasına rağmen apsis tarafında çeşitli haç motifleri yer almaktadır.

GÖZLEMLER: Günümüzde yıkık harabe vaziyettedir.