Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASI MÜRACAATLARI

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca hazırlanan  "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması"na ait yönetmelik hükümleri  "Kültür varlığını onaracak mali güce sahip olamayan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli binaları kapsamakta olup, Bakanlığımızca yapılan uygulamalarda kamu kuruluşlarına ait tescilli binaların onarımına katkı sağlanamamaktadır."

Bu kapsamda; Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce,  2021 Yılı içerisinde Proje Yardımı ve Proje Uygulama Yardımları için tescilli taşınmazlara ait müracaatlar başlamış olup, müracaat etmek isteyenlerin aşağıdaki listede belirtilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak 02.10.2020 tarihine kadar  Müdürlüğümüze dilekçe ekinde Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

TAAHHUTNAME.pdf