Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“Bu kadarına Yok Artık!...”

Bir haber sitesinde “Bu kadarına Yok Artık!...” habere cevaben

TBMM Genel Sekreterliği ve Sivas Valiliği tarafından Kongre ve Etnografya Müzesinin yeni konseptinin oluşturulması kapsamında İrade-i Milliye Gazetesinin basıldığı düşünülen Fikret Ünsal’a ait olan 1889 Model Jhannisberg Marka Matbaa Makinesinin Atatürk ve Müzesinde sergilenmek için satın alınması talebinde bulunulmuştur.

Söz konusu matbaa makinesinin bedelinin tespit edilmesi amacı ile Bilim ve Değerlendirme Kurulu (Alanında uzman kişilerden oluşan) İrade-i Milliye Gazetesi’nin 1889 Model Jhannisberg Marka Matbaa Makinesinde basıldığına dair kesin net bir bilgi olmamasına karşın, o dönemde kullanılmış olabileceği ihtimali göz önünde tutularak, makinenin müzede sergilenebileceği, satın alınması halinde 110.000.- TL (Yüzonbintürklirası) değer takdir edilerek alınması uygun görmüştür.

Fikret Ünsal matbaa makinesini yasal kesintiler dahil 110.000.- TL (Yüzonbintürklirası) vermeyi kabul ederek ve rıza ile satışını  yapmıştır. (06.06.2013 tarihli dilekçesi ile). Taşınır mal yönetmeliğince binaen Atatürk ve Kongre Müzesi’ne devir edilmiştir.

            Bu işlemler 2013 yılında gerçekleştirilmiş olup, daha sonra Fikret Ünsal tarafından, 2019 yılındaödenen bedelin az olduğunu ve matbaa makine için  ilave ücret verilmesini, aksi takdirde matbaa makinesini geri kendisine iade edilmesini  talep etmiştir.

Bakanlığımız Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzemiz Envanterinde bulunan Matbaa Makinesinin satın alma amacına uygun olarak Atatürk ve Kongre Müzesinde sergilendiğinden Fikret Ünsal’a veya  herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna devrinin olamayacağı hususu ifade edilmiştir.

Bakanlığımızın görüşleri Fikret Ünsal’a iletilmiştir. (07.08.2019 Tarihli yazımız)

Fikret Ünsal ile defaten yapılan görüşmelerde konunun hukuki yollarla çözülebileceği ifade edilmiştir.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.