Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SEYİRLİK OYUNLAR

   

 

Saya Gezme (Davarın Yüzü)*

            Koç katımından yüz gün sonrası kış yarısıdır. Koyunların karnındaki kuzular tüylenmiştir, bu nedenle köylüler “Yüzü yetti, tüyü bitti” derler. Bu günü kutlamak için köy delikanlıları bir hafta önceden hazırlığa başlar. Kendi aralarında daha önceki yıllarda olduğu gibi iş bölümü yaparlar. Bir gelin, bir ihtiyar (sakallı, kambur), iki arap, deve yapmak için aynı boyda iki delikanlı ve ikisinin arasında uzun boylu üçüncü delikanlı...ve bunları çeken kısa boylu bir deveci… Bunların hepsi erkek ve özellikle delikanlılardan oluşur.

            Gelin, ihtiyar adamın karısıdır. Delikanlılar her girdiği evde gelini kaçırmak isterler. İhtiyar da “Karımı kaçırıyorlar!” diye feryadı basar. Ellerindeki kamçı ve zincirlerle delikanlılara saldırır. Delikanlılar bu arada hayli dayak yer. Gelin, girdiği evlerde büyüklerin ellerine uzanır. Öperken, önceden hazırladığı iğneyi yavaşça batırır. Canı yanan yerinden sıçrar. Bu durum kahkahalara ve gülüşmeye yol açar.

 Çoban Oyunu

Oyun erkekler arasında oynanır. Oyunda çoban, Ağa, kasap ve koyunlar rol alır.

Çoban, koyunları önüne katıp yaymaya başlar. Odanın içinde dolaşır. Koyunlar meleşir.

Ağa:

-Benim de koyunlarımı yayar mısın? diye çobana sorar. Çoban da:

-Benden iyi çoban bulamazsın Ağa’m..., diye cevap verir.

Ağa, çobana döner:

-Ben şehre ev almaya gidiyorum, davarları kurda kuşa yedirmeyesin, der.

Çoban:

-Kuşa yedirmem, kurda yediririm, diye cevap verir.

Ağa ayrılır. Çobanın yanına kasap gelir. Çobana:

-Bu sürülerin sahibi sen misin? diye sorar.

Çoban:

-Benden iyi Ağa olur mu? Sürünün sahibi benim..., der. Kasap, çobandan üç koyun alır. Odadan dışarı çıkarır.

Ağa şehirden döner. Koyunları sorar. Koyunlar odadan çıkmıştır. Çoban da:

-Sorma Ağam...Yer çatladı, gök patladı; üçünü verdim kasaba, diğerlerini katma hesaba deyip koyunlardan birinin postunu Ağa’nın önüne atar. “Bugünkünün postu” der.

Ağa ağlamaya başlar; köylüler Ağa’yı teselli ederler. Çoban dışarı kaçar.