Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MASAL YARIŞMASI SONUCU

             Bakanlığımızca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen III. Millî Kültür Şûrası Eylem Planı’nın  “Çocuk ve Kültür” bölümünde “okul öncesi çocuklara yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla yerel düzeyde masal yarışmaları düzenlenmesi” hedeflenmiştir.

            Bu hedef doğrultusunda İlimizde Müdürlüğümüz tarafından “Ödüllü Masal Yarışması” düzenlenmiş olup; yarışmaya 92 adet masal başvurusu yapılmıştır.  Değerlendirme Kurulundan oluşan yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu aşağıdaki eserler ödüle değer görülmüştür. 

     Masalın Adı                                 Rumuz                                Masalın Yazarı

  1. Üç Bilgin ile Cingöz Celal              Gören                                  Bünyamin HERDEM
  2. Gökkuşağı Geçidi                           Alkım                                  Özlem ÜNAL
  3. Yiğido                                             Zuzu5458                            Zuhal UYAR

masal yarışması sonuç .jpg